Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 25/2011Registarski broj: 471
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku pribavljanja, ocjenjivanja, odobravanja i pripreme udžbenika i nastavnih sredstava

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 23/2012Registarski broj: 482
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu, postupku i vremenu polaganja maturskog ispita u gimnaziji

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 65/2012Registarski broj: 1182
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku polaganja stručnog ispita

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 65/2012Registarski broj: 1183
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu, postupku i vremenu polaganja maturskog ispita u gimnaziji

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 50/2013Registarski broj: 1082
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu i postupku polaganja stručnog ispita

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 58/2013Registarski broj: 1222
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o polaganju stručnog ispita nastavnika

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 17/2014Registarski broj: 439
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i načinu vođenja pedagoške evidencije i sadržini javnih isprava u školama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 28/2014Registarski broj: 748
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 64/2015Registarski broj: 1272
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku i načinu vođenja pedagoške evidencije i sadržini javnih isprava u školama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 30/2019Registarski broj: 682
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu, uslovima i postupku za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 60/2019Registarski broj: 1439
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju stručnog ispita nastavnika

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 60/2021Registarski broj: 730
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62