Rezultati pretrage propisa:

Odluka o osnivanju Nacionalnog savjeta za obrazovanje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 61/2017Registarski broj: 1307
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2018/2019. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2018Registarski broj: 709
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost za studijsku 2018/2019. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2018Registarski broj: 710
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Odluka o osnivanju Javne ustanove Dom učenika i studenata u Beranama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 67/2018Registarski broj: 1290
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Odluka o broju studenata za upis na postdiplomske specijalističke studijske programe Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019/2020. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 53/2019Registarski broj: 1268
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Odluka Ustavnog suda, U-II br. 69/18

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 6/2020Registarski broj: 101
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost za studijsku 2021/2022. godinu koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 71/2021Registarski broj: 853
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2021/2022. godinu koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 71/2021Registarski broj: 854
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Odlukao izmjeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2021/2022. godinu koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 103/2021Registarski broj: 1252
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Odluka o Godišnjem planu zvanične statistike za 2022. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2022Registarski broj: 7
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Odluka o obrazovanju Međuresorske radne grupe za uvođenje programa „Garancija za mlade” u Crnoj Gori

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 10/2022Registarski broj: 103
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Odluka o usvajanju obrazaca za dobijanje saglasnosti za sticanje, odnosno povećanje kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 62/2022Registarski broj: 906
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61