Rezultati pretrage propisa:

Rješenje o javno važećem programu obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje građevinski stolar/ka

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2012Registarski broj: 52
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Rješenje o javno važećem programu obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje konobar/ica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2012Registarski broj: 54
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Rješenje o javno važećem programu obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje pomoćni/a stolar/ka

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2012Registarski broj: 55
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Rješenje o javno važećem programu obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje tapetar/ka

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2012Registarski broj: 56
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Rješenje o javno važećem programu obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje kuvar/ica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2012Registarski broj: 57
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Rješenje o javno važećem programu obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje pomoćni kuvar/ica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2012Registarski broj: 58
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Rješenje o javno važećem programu obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje agencijski službenik/agencijska službenica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2012Registarski broj: 59
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Rješenje o javno važećem programu obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje recepcioner/recepcionerka

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2012Registarski broj: 60
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Rješenje o javno važećem programu obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje kozmetičar/ka za njegu lica i tijela i stručnog usavršavanja za wellness i spa terapeute

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 5/2012Registarski broj: 64
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Rješenje o licenciranju Organizatora obrazovanja odraslih „Auto škola Marjanović” Pljevlja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2012Registarski broj: 117
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Rješenje o licenciranju Privatna ustanova organizator obrazovanja odraslih „veduco“ Rožaje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2012Registarski broj: 118
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Rješenje o izdavanju dopune licence za rad Univerzitetu “Mediteran”, Fakultetu za turizam u Baru - MTS “Montenegro Tourism School”

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2012Registarski broj: 119
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61