Rezultati pretrage propisa:

Uredba o normativima i standardima za finansiranje javnih ustanova visokog obrazovanja i finansiranje studenata na ustanovama visokog obrazovanja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 33/2011Registarski broj: 682
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Odluka o prestanku rada privatne ustanove Gimnazija "Luča"

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 54/2010Registarski broj: 609
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Odluka o odobravanju udžbenika i nastavnih sredstava za 2010/11 školsku godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 56/2010Registarski broj: 632
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Odluka o osnivanju Savjeta za kvalifikacije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 29/2011Registarski broj: 568
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Odluka o broju studenata za upis na osnovne i specijalističke studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2011/2012. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 31/2011Registarski broj: 602
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Odluka o organizovanju Javne ustanove Više stručne škole "Policijska akademija"

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 40/2012Registarski broj: 791
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Odluka o odobravanju udžbenika i nastavnih sredstava za 2012/13 školsku godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 50/2012Registarski broj: 972
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Odluka Ustavnog suda Crne Gore, U-II br. 24/10 i 14/11

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 55/2012Registarski broj: 1070
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Odluka U-I br. 39/11 i 3/12 od 18. jul 2013. godine

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 36/2013Registarski broj: 814
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Odluka o broju studenata za upis na osnovne i specijalističke studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2013/2014. godinu koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 40/2013Registarski broj: 900
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Odluka o odobravanju udžbenika i nastavnih sredstava za 2013/14 školsku godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 43/2013Registarski broj: 929
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

Odluka o prenosu prava vlasništva na nepokretnostima - katastarskoj parceli 2333 i objektu JPU „Zagorka Ivanović” – Cetinje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 53/2013Registarski broj: 1126
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Obrazovanje

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62