Rezultati pretrage propisa:

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Centralne banke Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 24/2013Registarski broj: 556
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o usvajanju izmjena Finansijskog plana Agencije za nadzor osiguranja za 2013. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 26/2013Registarski broj: 579
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o usvajanju izmjena Finansijskog plana Komisije za hartije od vrijednosti za 2013. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 26/2013Registarski broj: 583
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o davanju saglasnosti na Statut Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 26/2013Registarski broj: 585
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o utvrđivanju stope zatezne kamate za period od 01. jula do 31. decembra 2013. godine

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 31/2013Registarski broj: 666
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o imenovanju predsjednika i jednog člana Senata Državne revizorske institucije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 38/2013Registarski broj: 847
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 51/2013Registarski broj: 1109
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o evidenciji kreditnih posrednika koju vodi Centralna banka Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 51/2013Registarski broj: 1110
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o sadržaju obrasca za informisanje potrošača o potrošačkim kreditima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 51/2013Registarski broj: 1111
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o visini doprinosa Garantnom fondu za 2013. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 54/2013Registarski broj: 1146
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izvještaja investicionih fondova i društava za upravljanje investicionim fondovima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 54/2013Registarski broj: 1147
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o visini naknada za rad Komisije za hartije od vrijednosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 54/2013Registarski broj: 1148
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44