Rezultati pretrage propisa:

Odluka o prestanku važenja Odluke o obaveznim elementima naloga za transfer sredstava koji se odnose na uplatioca

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 64/2012Registarski broj: 1176
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o izmjenama odluke o bližim uslovima, načinu i postupku isplate garantovanih depozita

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 66/2012Registarski broj: 1203
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o usvajanju Finasijskog plana sa Planom rada Agencije za nadzor osiguranja za 2013. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 1/2013Registarski broj: 5
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o usvajanju Finasijskog plana sa Programom rada Komisije za hartije od vrijednosti za 2013. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 1/2013Registarski broj: 6
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o utvrđivanju stope zatezne kamate za period od 01. januara do 30. juna 2013. godine

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2013Registarski broj: 50
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka Ustavnog suda, U-I br. 25/10

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 6/2013Registarski broj: 107
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o izmjenama Odluke o načinu procjenjivanja aktive društava za osiguranje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 6/2013Registarski broj: 112
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja finansijskih izvještaja banaka

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 18/2013Registarski broj: 387
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Centralne banke Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 24/2013Registarski broj: 556
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o usvajanju izmjena Finansijskog plana Agencije za nadzor osiguranja za 2013. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 26/2013Registarski broj: 579
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o usvajanju izmjena Finansijskog plana Komisije za hartije od vrijednosti za 2013. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 26/2013Registarski broj: 583
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o davanju saglasnosti na Statut Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 26/2013Registarski broj: 585
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39