Rezultati pretrage propisa:

Odluka o javnom objelodanjivanju podataka od strane banaka

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2012Registarski broj: 25
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o dopuni Odluke o privremenim mjerama za upravljanje kreditnim rizikom u bankama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2012Registarski broj: 27
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o utvrđivanju stope zatezne kamate za period od 01. januara do 30. juna 2012. godine

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2012Registarski broj: 29
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja finansijskih izvještaja banaka

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 15/2012Registarski broj: 269
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o načinu izračunavanja izloženosti banaka

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 15/2012Registarski broj: 270
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o bližim uslovima, načinu i postupku isplate garantovanih depozita

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 16/2012Registarski broj: 305
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna banka Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2012Registarski broj: 454
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o dopuni Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Centralne banke Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2012Registarski broj: 455
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2012Registarski broj: 456
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o emisiji akcija po osnovu nenovčanog uloga

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 23/2012Registarski broj: 472
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o izmjeni Statuta Fonda za zaštitu depozita

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 25/2012Registarski broj: 524
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o emisiji obveznica Crne Gore po osnovu deviznih sredstava građana oročenih kod Dafiment banke ad Beograd

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2012Registarski broj: 678
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39