Rezultati pretrage propisa:

Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Programom rada Komisije za hartije od vrijednosti za 2011. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 80/2010Registarski broj: 963
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o bližim uslovima koje mora da ispunjava član Odbora direktora banke

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 80/2010Registarski broj: 971
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o utvrđivanju stope zatezne kamate za period od 01. januara do 30. juna 2011. godine

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2011Registarski broj: 34
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o dopuni Odluke o načinu procjenjivanja aktive društava za osiguranje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 24/2011Registarski broj: 449
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o bližim uslovima i načinu obavljanja mjenjačkih poslova

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 27/2011Registarski broj: 525
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o kontnom okviru Centralne banke Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 29/2011Registarski broj: 582
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna banka Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 29/2011Registarski broj: 583
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o utvrđivanju stope zatezne kamate za period od 01. jula do 31. decembra 2011. godine

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 33/2011Registarski broj: 698
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o obaveznoj rezervi banaka kod Centralne banke Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2011Registarski broj: 750
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o provjeri podobnosti i autentičnosti i vraćanju u opticaj euro novčanica i kovanog novca

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2011Registarski broj: 751
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o postupanju sa sumnjivim primjercima euro novčanica i kovanog novca i drugim aktivnostima za zaštitu eura od falsifikovanja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2011Registarski broj: 752
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o izmjenama i dopunama Cjenovnika Centralne Depozitarne Agencije AD Podgorica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 44/2011Registarski broj: 1007
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39