Rezultati pretrage propisa:

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o privremenim mjerama za upravljanje kreditnim rizikom u bankama

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 66/2010Registarski broj: 747
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o uslovima, načinu i postupku isplate garantovanih depozita

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 5/2011Registarski broj: 74
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o kreditnom registru

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 27/2011Registarski broj: 524
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore u skladu sa Zakonom o bankama

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2012Registarski broj: 26
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknada za rad Komisije za hartije od vrijednosti

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 11/2012Registarski broj: 183
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknada za rad Komisije za hartije od vrijednosti

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 47/2012Registarski broj: 920
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o dopuni Odluke o visini naknade za rad Komisije za hartije od vrijednosti

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2012Registarski broj: 1106
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kreditnom registru

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 64/2012Registarski broj: 1175
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o mjesečnim izvještajima koje banka dostavlja Fondu za zaštitu depozita

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 66/2012Registarski broj: 1204
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o izmjenama cjenovnika Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2019Registarski broj: 773
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o ograničenjima deponovanja i ulaganja sredstava tehničkih rezervi i sredstava garantne rezerve društva za osiguranje

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 38/2009Registarski broj: 323
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o izmjeni pravilnika o ograničenjima deponovanja i ulaganja sredstava tehničkih rezervi i sredstava garantne rezerve društva za osiguranje

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 43/2009Registarski broj: 374
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44