Rezultati pretrage propisa:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hartijama od vrijednosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 28/2006Registarski broj: 334
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Zakon o osiguranju

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 78/2006Registarski broj: 847
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Zakon o dobrovoljnim penzionim fondovima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 78/2006Registarski broj: 848
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Uredba o konverziji deviznih depozita građana oročenih kod Dafiment banke ad Beograd i deviznih sredstava građana položenih kod Banke privatne privrede dd Podgorica položenih preko preduzeća Jugoskandik dd Beograd u obveznice Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 33/2012Registarski broj: 673
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 16/2022Registarski broj: 205
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o imenovanju Guvernera Centralne banke Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 61/2010Registarski broj: 684
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o imenovanju Viceguvernera Centralne banke Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 63/2010Registarski broj: 724
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluku o imenovanju četiri člana Savjeta Centralne banke Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 64/2010Registarski broj: 734
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o izboru Bankarskog ombudsmana

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 66/2010Registarski broj: 756
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o visini stope za obračun redovne premije i načinu obračuna redovne premije za 2011. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 67/2010Registarski broj: 765
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o načinu procjenjivanja aktive društava za osiguranje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 77/2010Registarski broj: 929
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada Agencije za nadzor osiguranja za 2011. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 80/2010Registarski broj: 961
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39