Rezultati pretrage propisa:

Zaključak, broj: 00-72/17-12/3

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 30/2017Registarski broj: 643
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Zaključak, broj: 00-72/17-33/3

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 52/2017Registarski broj: 1154
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Cjenovnik Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 41/2021Registarski broj: 537
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Методологијa о измјенама Методологије за обрачун премије на бази ризика поједине кредитне институције

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 70/2023Registarski broj: 1069
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Ispravka Zakona o Centralnoj banci Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 46/2010Registarski broj: 900548
Vrsta propisa: Ispravka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Ispravka Pravila o metodologiji za obračunavanje neto vrijednosti imovine investicionih fondova u postupku transformacije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2012Registarski broj: 139
Vrsta propisa: Ispravka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Ispravka Pravilnika o sadržini i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 47/2012Registarski broj: 922
Vrsta propisa: Ispravka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Ispravka Pravilnika o uslovima za polaganje, načinu polaganja i programu stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 58/2015Registarski broj: 1180
Vrsta propisa: Ispravka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Ispravka Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 13/2022Registarski broj: 188
Vrsta propisa: Ispravka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Ispravka Odluke o minimalnom novčanom iznosu za osiguranje od profesionalne odgovornosti ili uporedivu garanciju za pokriće odgovornosti za pružanje određenih platnih usluga

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 99/2023Registarski broj: 1556
Vrsta propisa: Ispravka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Rješenje o odobrenju javne ponude za preuzimanje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 72/2016Registarski broj: 1453
Vrsta propisa: Neklasifikovan
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Zakon o platnom prometu u zemlji

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 61/2008Registarski broj: 802
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41