Rezultati pretrage propisa:

Ispravka Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 13/2022Registarski broj: 188
Vrsta propisa: Ispravka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Ispravka Odluke o minimalnom novčanom iznosu za osiguranje od profesionalne odgovornosti ili uporedivu garanciju za pokriće odgovornosti za pružanje određenih platnih usluga

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 99/2023Registarski broj: 1556
Vrsta propisa: Ispravka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Rješenje o odobrenju javne ponude za preuzimanje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 72/2016Registarski broj: 1453
Vrsta propisa: Neklasifikovan
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Zakon o platnom prometu u zemlji

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 61/2008Registarski broj: 802
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Zakon o dopuni Zakona o platnom prometu u zemlji

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 31/2012Registarski broj: 618
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 46/2007Registarski broj: 500
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o Kontnom okviru za banke

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 68/2008Registarski broj: 898
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o mjesečnim izvještajima koji banke dostavljaju Fondu za zaštitu depozita

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 62/2010Registarski broj: 707
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknada za rad Komisije za hartije od vrijednosti

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 63/2010Registarski broj: 721
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o privremenim mjerama za upravljanje kreditnim rizikom u bankama

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 66/2010Registarski broj: 747
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o uslovima, načinu i postupku isplate garantovanih depozita

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 5/2011Registarski broj: 74
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o kreditnom registru

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 27/2011Registarski broj: 524
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39