Rezultati pretrage propisa:

Pravila o izmjeni i dopuni Pravila o metodologiji za obračunavanje neto vrijednosti imovine investicionih fondova u postupku transformacije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 13/2013Registarski broj: 249
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o dopuni Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društava za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondovima i dobrovoljnih penzionih fondova

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 15/2013Registarski broj: 321
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o izmjeni pravila o izvještavanju o držanju novčanih sredstava investicionih fondova u transformaciji

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2013Registarski broj: 521
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o izmjenama i dopunama pravila Centralne depozitarne agencije a.d. Podgorica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2013Registarski broj: 522
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o dopuni Pravila o metodologiji za obračunavanje neto vrijednosti imovine, obaveza i obračunskih jedinica dobrovoljnih penzionih fondova

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 23/2013Registarski broj: 538
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o izmjeni Pravila o kontnom okviru, sadržaju računa u kontnom okviru, sadržaju i formi finansijskih izvještaja za investicione fondove

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 33/2013Registarski broj: 719
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o dopuni pravila o obavljanju depozitarnih poslova

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 50/2013Registarski broj: 1092
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja finansijskih izvještaja emitenata hartija od vrijednosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 83/2016Registarski broj: 1678
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o radu Agencije za sprječavanje korupcije o postupanju po prijavi o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije i zahtjevu za zaštitu zviždača

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 38/2017Registarski broj: 855
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o obliku i načinu dostavljanja propisanih informacija u Centralni registar propisanih informacija

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 6/2019Registarski broj: 130
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o bližem sadržaju i načinu sačinjavanja i dostavljanja izvještaja o koncesionim i drugim naknadama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 6/2019Registarski broj: 131
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja na izbor, odnosno imenovanje izvršnog direktora i članova Odbora direktora organizatora tržišta, investicionog društva i centralnog klirinškog depozitarnog društva i dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 72/2021Registarski broj: 875
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41