Rezultati pretrage propisa:

Pravila o dopuni Pravila o obavljanju depozitarnih poslova

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2012Registarski broj: 138
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o dopuni pravila o vođenju registra investicionih jedinica i utvrđivanju vrijednosti po kojoj se izdaju i vrši otkup investicionih jedinica otvorenog fonda u transformaciji

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2012Registarski broj: 726
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila Centralne Depozitarne Agencije A.D. Podgorica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 40/2012Registarski broj: 798
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o izmjeni i dopuni Pravila o bližim uslovima za izdavanje saglasnosti za kvalifikovano učešće u društvu za upravljanje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 51/2012Registarski broj: 1008
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o načinu trgovanja investicionim jedinicama zajedničkog fonda

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 61/2012Registarski broj: 1138
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o izmjeni Pravila o metodologiji za obračunavanje neto vrijednosti imovine, obaveza i obračunskih jedinica dobrovoljnih penzionih fondova

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 65/2012Registarski broj: 1184
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o izmjeni Pravila o metodologiji za obračunavanje neto vrijednosti imovine investicionih fondova u postupku transformacije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 65/2012Registarski broj: 1185
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o izmjenama i dopunama pravila o kontroli poslovanja sa hartijama od vrijednosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2013Registarski broj: 174
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o izmjeni i dopuni Pravila o metodologiji za obračunavanje neto vrijednosti imovine investicionih fondova u postupku transformacije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 13/2013Registarski broj: 249
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o dopuni Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društava za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondovima i dobrovoljnih penzionih fondova

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 15/2013Registarski broj: 321
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o izmjeni pravila o izvještavanju o držanju novčanih sredstava investicionih fondova u transformaciji

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2013Registarski broj: 521
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o izmjenama i dopunama pravila Centralne depozitarne agencije a.d. Podgorica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2013Registarski broj: 522
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39