Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o bližim prostornim i tehničkim uslovima koje kazino mora da ispunjava i obrascima o dnevnom obračunu po pojedinom stolu za igre na sreću

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 10/2005Registarski broj: 91
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Uputstvo za obračun bruto zarada

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 5/2011Registarski broj: 73
Vrsta propisa: Uputstvo
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Uputstvo o stavljanju van snage Uputstva o utvrđivanju vremena trgovanja na berzama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2011Registarski broj: 403
Vrsta propisa: Uputstvo
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Uputstvo o načinu i postupku naknadne procjene vrijednosti hartija od vrijednosti (akcija)

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2011Registarski broj: 727
Vrsta propisa: Uputstvo
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Uputstvo o načinu evidentiranja rezervacija za potencijalne kreditne gubitke, ispravki vrijednosti i otpisanih stavki bilansne aktive pri utvrđivanju početnog stanja u poslovnim knjigama banaka za 2013. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 61/2012Registarski broj: 1144
Vrsta propisa: Uputstvo
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Uputstvo o izmjenama Uputstva o nacinu obracunavanja i placanja poreza i doprinosa iz i na licna primanja po osnovu zaposlenja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 3/2022Registarski broj: 17
Vrsta propisa: Uputstvo
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Statut Centralne banke Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 66/2010Registarski broj: 745
Vrsta propisa: Statut
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Statut Komisije za hartije od vrijednosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2013Registarski broj: 51
Vrsta propisa: Statut
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Statut Agencije za nadzor osiguranja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 30/2013Registarski broj: 650
Vrsta propisa: Statut
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

PRAVILA O IZMJENI I DOPUNI PRAVILA O SADRŽAJU, ROKOVIMA I NAČINU OBJAVLjIVANjA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA EMITENATA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 18/2010Registarski broj: 184
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o dopunama Pravila o načinu vođenja poslova ovlašćenog učesnika na tržištu hartija od vrijednosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 32/2011Registarski broj: 670
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o načinu trgovanja blokom akcija

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 7/2012Registarski broj: 84
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39