Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o uslovima za polaganje, načinu polaganja i programu stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara („Službeni list Crne Gore”, br. 115/22 od 14.10.2022)

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 66/2023Registarski broj: 1016
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima za polaganje, načinu polaganja i programu stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 81/2023Registarski broj: 1229
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju izvještaja i drugih obavještenja i podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 81/2023Registarski broj: 1231
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržini i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 81/2023Registarski broj: 1232
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadama za rad Komisije za tržište kapitala – cjenovnika

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 92/2023Registarski broj: 1361
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o kriterijumima za određivanje visine doprinosa Garantnom fondu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 99/2023Registarski broj: 1553
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o deponovanju i ulaganju sredstava tehničkih rezervi društva za osiguranje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 114/2023Registarski broj: 1799
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Listi pravila državne pomoći

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 115/2023Registarski broj: 1815
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o podacima i informacijama koje kreditna institucija dostavlja Fondu za zaštitu depozita

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 119/2023Registarski broj: 1903
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o postupanju po prigovorima osiguranika i drugih lica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 120/2023Registarski broj: 1920
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o obrascu mjesečne evidencije rezultata poslovanja za priređivanje igara na sreću putem interneta

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 11/2024Registarski broj: 221
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o uslovima za vršenje tehničkog pregleda automata i stolova za igre na sreću

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 10/2005Registarski broj: 87
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41