Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o bližem sadržaju Knjige šteta

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 54/2013Registarski broj: 1144
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kriterijumima za određivanje visine doprinosa Garantnom fondu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 54/2013Registarski broj: 1145
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o načinu utvrđivanja i praćenja likvidnosti društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2014Registarski broj: 562
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o uslovima za polaganje, načinu polaganja i programu stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 55/2015Registarski broj: 1136
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj legitimaciji ovlašćenih lica državne revizorske institucije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 62/2015Registarski broj: 1226
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o bližem sadržaju Izvještaja o spoljnoj reviziji u društvu za osiguranje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 65/2015Registarski broj: 1323
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima i načinu dostavljanja podataka o gotovinskim transakcijama u iznosu od najmanje 15.000 eura i sumnjivim transakcijama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 36/2016Registarski broj: 735
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima za polaganje, načinu polaganja i programu stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 38/2016Registarski broj: 764
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o sumi osiguranja za obavezno osiguranje od odgovornosti društava za reviziju i ovlašćenih revizora za štetu koju bi svojim radom mogli nanijeti licu za koje vrše reviziju

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 37/2017Registarski broj: 833
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o dokumentaciji za sticanje zvanja sertifikovanog računovođe

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 37/2017Registarski broj: 834
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o načinu i rokovima za vršenje popisa imovine i obaveza pravnog lica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 37/2017Registarski broj: 835
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o naknadama za rad Komisije za hartije od vrijednosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 49/2017Registarski broj: 1075
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41