Rezultati pretrage propisa:

Zakon o nevladinim organizacijama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2011Registarski broj: 850
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Sloboda udruživanja građana

Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 52/2014Registarski broj: 1262
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Sloboda udruživanja građana

Zakon o izmjeni Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 83/2016Registarski broj: 1657
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Sloboda udruživanja građana

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 37/2017Registarski broj: 808
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Sloboda udruživanja građana

Odluka o Savjetu za razvoj nevladinih organizacija

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 21/2014Registarski broj: 526
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Sloboda udruživanja građana

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 67/2018Registarski broj: 1291
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Sloboda udruživanja građana

Odluka o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2019Registarski broj: 1358
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Sloboda udruživanja građana

Odluka o izmjeni Odluke o Savjetu za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 75/2021Registarski broj: 907
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Sloboda udruživanja građana

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registara nevladinih organizacija i obrascima prijava za upis u registre

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 14/2012Registarski broj: 246
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Sloboda udruživanja građana

Uputstvo o sadržini izvještaja o prilozima pravnih i fizičkih lica političkim partijama u toku izborne kampanje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 8/2012Registarski broj: 108
Vrsta propisa: Uputstvo
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Sloboda udruživanja građana

Pravila o načinu obračunavanja i izvještavanja o nenovčanim prilozima političkim partijama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 8/2012Registarski broj: 109
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Sloboda udruživanja građana

Rješenja o upisu u Registar nevladinih organizacija

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 19/2010Registarski broj: 10190
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Sloboda udruživanja građana

1 - 2 - 3