Rezultati pretrage propisa:

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obrazovanju Komisije za obavljanje poslova razgraničenja i utvrđivanja državne granice i pripremu za zaključivanje međunarodnih ugovora o državnoj granici

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 25/2011Registarski broj: 461
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Unutrašnja bezbjednost

Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Međuresorske komisije za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom i Akcionog plana za njeno sprovođenje

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 30/2012Registarski broj: 606
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Unutrašnja bezbjednost

Odluka o određivanju ličnosti i objekata čiju zaštitu vrši Uprava policije

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 69/2006Registarski broj: 760
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Unutrašnja bezbjednost

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obrascu vozačke dozvole, potvrde o poznavanju saobraćajnih propisa, zahtjeva za njihovo izdavanje i evidencijskog kartona o kaznenim bodovima

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2011Registarski broj: 400
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Unutrašnja bezbjednost

Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu vođenja evidencija iz oblasti zaštite lica i imovine

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 60/2012Registarski broj: 1128
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Unutrašnja bezbjednost

Pravilnik o obrascu i sadržaju dozvole za vršenje poslova fizičke zaštite i dozvole za vršenje poslova tehničke zaštite

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 21/2013Registarski broj: 457
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Unutrašnja bezbjednost

Pravilnik o imovinskom kartonu policijskih službenika

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 47/2013Registarski broj: 1022
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Unutrašnja bezbjednost

Pravilnik o obrascu i sadržaju dozvola za vršenje poslova zaštite

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 24/2014Registarski broj: 603
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Unutrašnja bezbjednost

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o imovinskom kartonu policijskih službenika

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2014Registarski broj: 978
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Unutrašnja bezbjednost

Kodeks policijske etike

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 1/2006Registarski broj: 7
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Unutrašnja bezbjednost

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oruzju

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 20/2011Registarski broj: 357
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Unutrašnja bezbjednost

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2011Registarski broj: 1248
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Unutrašnja bezbjednost

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9