Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca licence za instruktora vožnje i sadržaju i načinu vođenja evidencije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 19/2013Registarski broj: 414
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Unutrašnja bezbjednost

Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 19/2013Registarski broj: 415
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Unutrašnja bezbjednost

Pravilnik o vrsti poklona, načinu dodjele nagrada i priznanja policijskim službenicima i izgledu zahvalnice

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2013Registarski broj: 502
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Unutrašnja bezbjednost

Pravilnik o bližim uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo ili preduzetnik za obavljanje poslova premještanja vozila i načinu premještanja i čuvanja vozila

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2013Registarski broj: 504
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Unutrašnja bezbjednost

Pravilnik o bližem izgledu i načinu davanja znakova i naredbi koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćeni policijski službenik ili drugo ovlašćeno lice

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 26/2013Registarski broj: 588
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Unutrašnja bezbjednost

Pravilnik o utvrđivanju dostojnosti lica za obavljanje policijskih poslova

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 29/2013Registarski broj: 633
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Unutrašnja bezbjednost

Pravilnik o utvrđivanju disciplinske odgovornosti policijskih službenika

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 31/2013Registarski broj: 661
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Unutrašnja bezbjednost

Pravilnik o sadržini i obrascu službene legitimacije i izgledu policijske značke

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2013Registarski broj: 786
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Unutrašnja bezbjednost

Pravilnik o sadržaju i obrascu licence za kontrolora i načinu vođenja evidencije o izdatim licencama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 36/2013Registarski broj: 809
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Unutrašnja bezbjednost

Pravilnik o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju stanice za tehnički pregled vozila

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 38/2013Registarski broj: 853
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Unutrašnja bezbjednost

Pravilnik o načinu postupanja po pritužbama na rad policije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 49/2013Registarski broj: 1068
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Unutrašnja bezbjednost

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencija o prikupljenim, obrađenim i korišćenim podacima i međunarodnoj razmjeni podataka

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 51/2013Registarski broj: 1107
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Unutrašnja bezbjednost

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9