Rezultati pretrage prevoda:

LAW ON FINANCING OF POLITICAL PARTIES

Naziv orginala propisa: ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH PARTIJAStatus prevoda:Nezvaničan

PROGRAM OF STATISTICAL SURVEYS 2009 - 2013

Naziv orginala propisa: PROGRAM STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA 2009 - 2013. GODINEStatus prevoda:Nezvaničan

BANKING LAW

Naziv orginala propisa: ZAKON O BANKAMAStatus prevoda:Nezvaničan

LAW ON EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS

Naziv orginala propisa: ZAKON O VASPITANJU I OBRAZOVANJU DJECE SA POSEBNIM POTREBAMAStatus prevoda:Nezvaničan

Law on Witness Protection

Naziv orginala propisa: ZAKON O ZAŠTITI SVJEDOKAStatus prevoda:Nezvaničan

RULEBOOK ON TERMS, RESTRICTIONS AND ORDER IN FISHING OPERATIONS IN SPECIFIC FISHING AREAS OR ZONES

Naziv orginala propisa: PRAVILNIK O USLOVIMA, OGRANIČENJIMA I REDOSLJEDU OBAVLJANJA RIBOLOVA NA POJEDINIM RIBOLOVNIM PODRUČJIMA ILI ZONAMAStatus prevoda:Nezvaničan

Decree on the Way of Calculating the Current Net Salaries net into gross salaries

Naziv orginala propisa: UREDBA O NAČINU PRERAČUNAVANJA POSTOJEĆIH NETO ZARADA U BRUTO ZARADEStatus prevoda:Nezvaničan

Law on Employment and Work of Foreigners

Naziv orginala propisa: ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I RADU STRANACAStatus prevoda:Nezvaničan

RULEBOOK ON A LICENSE APPLICATION FORM, LICENSE FORM

Naziv orginala propisa: PRAVILNIK O OBRASCU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE, OBRASCU DOZVOLE, SADRŽAJU I OBRASCIMA DRUGIH DOKUMENATA KOJI SU POTREBNI ZA VRŠENJE SPOLJNE TRGOVINE KONTROLISANOM ROBOMStatus prevoda:Nezvaničan

HEALTH INSPECTION LAW

Naziv orginala propisa: ZAKON O ZDRAVSTVENOJ INSPEKCIJIStatus prevoda:Nezvaničan

CENTRAL BANK OF MONTENEGRO LAW

Naziv orginala propisa: ZAKON O CENTRALNOJ BANCI CRNE GOREStatus prevoda:Nezvaničan

RULEBOOK on the Form and Content of Report on Calculated and Paid Withholding Tax on Income Realised by Non-resident Legal Person

Naziv orginala propisa: PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI IZVJEŠTAJA O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE OSTVARI NEREZIDENTNO PRAVNO LICEStatus prevoda:Nezvaničan

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14