Rezultati pretrage prevoda:

Regulation on the Contents of the Annual Report on Control of State Support and Aid

Naziv orginala propisa: PRAVILNIK O SADRŽAJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O KONTROLI DRŽAVNE PODRŠKE I POMOĆIStatus prevoda:Nezvaničan

THE RULEBOOK ON SPECIAL HYGIENE REQUIREMENTS FOR FOOD OF ANIMAL ORIGIN

Naziv orginala propisa: PRAVILNIK O POSEBNIM HIGIJENSKIM ZAHTJEVIMA ZA HRANU ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLAStatus prevoda:Nezvaničan

LAW ON ADULT EDUCATION

Naziv orginala propisa: ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIHStatus prevoda:Nezvaničan

Law on Civil Procedure

Naziv orginala propisa: ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKUStatus prevoda:Nezvaničan

THE LAW ON INSPECTION CONTROL

Naziv orginala propisa: ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORUStatus prevoda:Nezvaničan

Law on Gymnasium

Naziv orginala propisa: ZAKON O GIMNAZIJIStatus prevoda:Nezvaničan

LAW ON RATIFICATION OF THE TREATY ESTABLISHING THE ENERGY COMMUNITY BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF MONTENEGRO

Naziv orginala propisa: ZAKON O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU EVROPSKE ZAJEDNICE I REPUBLIKE CRNE GORE O FORMIRANJU ENERGETSKE ZAJEDNICEStatus prevoda:Nezvaničan

BANK BANKRUPTCY AND LIQUIDATION LAW

Naziv orginala propisa: ZAKON O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKAStatus prevoda:Nezvaničan

LAW ON OWNERSHIP RIGHTS

Naziv orginala propisa: ZAKON O SVOJINSKO - PRAVNIM ODNOSIMAStatus prevoda:Nezvaničan

RULEBOOK ON IMPLEMENTATION OF THE LAW ON VALUE ADDED TAX

Naziv orginala propisa: PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOSTStatus prevoda:Nezvaničan

RULEBOOK ON THE INTERNAL AUDIT METHOD AND PROCEDURE

Naziv orginala propisa: PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU RADA UNUTRAŠNJE REVIZIJEStatus prevoda:Nezvaničan

LAW ON FOREIGN CURRENT AND CAPITAL TRANSACTIONS

Naziv orginala propisa: ZAKON O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOMStatus prevoda:Nezvaničan

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14