Rezultati pretrage prevoda:

LAW ON INSOLVENCY OF BUSINESS ORGANIZATIONS

Naziv orginala propisa: ZAKON O INSOLVENTNOSTI PRIVREDNIH DRUŠTAVAStatus prevoda:Nezvaničan

RULEBOOK ON VISAS AND VISA FORMS

Naziv orginala propisa: PRAVILNIK O VIZAMA I VIZNIM OBRASCIMAStatus prevoda:Nezvaničan

ORGANISATION AND METHOD OF OPERATION OF STATE ADMINISTRATION

Naziv orginala propisa: UREDBA O ORGANIZACIJI I NAČINU RADA DRŽAVNE UPRAVEStatus prevoda:Nezvaničan

ENERGY LAW

Naziv orginala propisa: ZAKON O ENERGETICIStatus prevoda:Nezvaničan

LAW ON PRIMARY EDUCATION

Naziv orginala propisa: ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJUStatus prevoda:Nezvaničan

LAW ON REGISTERS OF ELECTORS

Naziv orginala propisa: ZAKON O BIRAČKIM SPISKOVIMAStatus prevoda:Nezvaničan

LAW ON CIVIL SERVANTS AND STATE EMPLOYEES

Naziv orginala propisa: ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMAStatus prevoda:Nezvaničan

LAW ON PERSONAL INCOME TAX

Naziv orginala propisa: ZAKON O POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH LICAStatus prevoda:Nezvaničan

INSTRUCTIONS ON THE MANNER OF CONDUCT OF THE PROCEDURE RELATED TO REALISATION OF THE RIGHT TO EXEMPTION FROM PAYMENT OF VALUE ADDED TAX IN CASES PROVIDED FOR IN INTERNATIONAL AGREEMENT OR TREATY

Naziv orginala propisa: UPUTSTVO O NAČINU SPROVOĐENJA POSTUPKA U VEZI SA OSTVARIVANJEM PRAVA NA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA POREZA NA DODATU VRIJEDNOST U SLUČAJEVIMA KADA JE TO PREDVIĐENO MEĐUNARODNIM SPORAZUMOM, ODNOSNO UGOVOROMStatus prevoda:Nezvaničan

RULEBOOK ON METHOD OF IDENTIFICATION AND REGISTRATION OF BOVINE ANIMALS AND KEEPING OF REGISTERS AND ELECTRONIC DATABASE

Naziv orginala propisa: PRAVILNIK O NAČINU IDENTIFIKACIJE I REGISTRACIJE GOVEDA I VOĐENJA REGISTARA I ELEKTRONSKE BAZE PODATAKAStatus prevoda:Nezvaničan

RULEBOOK ON METHOD, TYPE AND QUANTITY OF FISHING GEAR AND EQUIPMENT PERMITTED FOR USE IN SPORT-RECREATIONAL FISHING AND THE FORM, NUMBER AND CONTENTS OF THE SPORT FISHING PERMIT

Naziv orginala propisa: PRAVILNIK O NAČINU, VRSTI I KOLIČINI RIBOLOVNIH ALATA I OPREME KOJA SE SMIJE UPOTREBLJAVATI U OBAVLJANJU SPORTSKO-REKREATIVNOG RIBOLOVA, KAO I OBRAZAC, BROJ I SADRŽINU DOZVOLE ZA SPORTSKI RIBOLOVStatus prevoda:Nezvaničan

Law on Courts

Naziv orginala propisa: ZAKON O SUDOVIMAStatus prevoda:Nezvaničan

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14