Rezultati pretrage izjava:

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on ratification of the Agreement between the Government of Montenegro and the Government of the Republic of Kosovo regarding cooperation and mutual assistance in customs mattersVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 2/14/2010/74

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Republike Srbije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Ratification of the Convention between Montenegro and Republic of Serbia for the Avoidance of Double Taxation With Respect to Taxes on IncomeVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 2/16/2011/84

Predlog uredbe o spoljnoj trgovini sredstvima za posebne namjene

Naziv prevoda propisa: Proposal for the decree on foreign trade funds for special purposesVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/66/2010/738

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Amendments to the Law on State ProsecutionVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/39/2011/857

Nacrt zakona o Savjetu za finansijsku stabilnost

Naziv prevoda propisa: Draft Law on Financial stability CouncilVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/44/2010/499

Predlog zakona o potvrđivanju Prvog dodatnog protokola Opštem pravilniku Svjetskog poštanskog saveza

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on ratification of the First Additional Protocol to the General RegulationsVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 2/16/2010/84

Predlog odluke o izradi Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka ''Lovćen''

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decision on development of the Special Purpose Spatial Plan for the National Park “Lovcen”Vrsta propisa: OdlukaMatični br. propisa: 0/53/2010/594

Predlog pravilnika o radnom vremenu u Vojsci Crne Gore

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Rulebook on working hours in the Army of MontenegroVrsta propisa: PravilnikMatični br. propisa: 0/30/2010/324

Predlog zakona o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Amendments to the Law on Agricultural LandVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/32/2011/639

Predlog odluke o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decision on establishing National Control List of weapons and military equipmentVrsta propisa: OdlukaMatični br. propisa: 0/37/2011/825

Predlog pravilnika o postupanju sa otpadnim uljima

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Rulebook on waste oils managementVrsta propisa: PravilnikMatični br. propisa: 0/21/2010/211

Predlog zakona o digitalnoj radio-difuziji

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on digital broadcastingVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/34/2011/717

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30