Rezultati pretrage izjava:

Predlog uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Opštini Budva

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on entrusting part of the affairs falling under the competence of the Ministry of Sustainable Develompent and Tourism to the Municipality of BudvaVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/40/2011/865

Predlog pravilnika o kriterijumima za određivanje objekata od posebnog značaja za bezbjednost željezničkog saobraćaja

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Rulebook on criteria for determining facilities of particular importance for railway transport safetyVrsta propisa: PravilnikMatični br. propisa:

Predlog zakona o građevinskim proizvodima

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Construction ProductsVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa:

Nacrt zakona o morskom dobru

Naziv prevoda propisa: Draft Law on Costal ResourcesVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa:

Nacrt pravilnika o fitosanitarnim mjerama kontrole gljive Synchytrium endobioticum (schilb.) Perc., uzročnika raka krompira

Naziv prevoda propisa: Draft Rulebook on phytosanitary control measures of fungi Synchytrium endobioticum (schilb.) Perc., causer of Potato Wart DiseaseVrsta propisa: PravilnikMatični br. propisa: 0/15/2010/132

Predlog zakona o javnom redu i miru

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Public OrderVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa:

Predlog zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Amendments to the Law on Social and children’s protectionVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa:

Predlog pravilnika o utvrđivanju ovlašćenih lica Vojne policije

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Rulebook on appointment of authorized persons of Military PoliceVrsta propisa: PravilnikMatični br. propisa: 0/31/2011/603

Predlog zakona o potvrđivanju Strazburškog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji patenata

Naziv prevoda propisa: Proposal for the law on ratification of Agreement Strasbourg Concerning the International Patent ClassificationVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/14/2011/75

Predlog zakona o maloljetničkom pravosuđu

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Juvenile JusticeVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa:

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o vraćanju i prihvatanju lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on ratification of Agreement Between the Government of Montenegro and the Council of Ministers of the Republic of Albania on Readmission of Persons Whose Entry or Residence is IllegalVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 2/1/2011/2

Predlog pravilnika o dopuni Pravilnika o metodologiji i načinu obračuna visine godišnje naknade za korišćenje numeracije i/ili adresa

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Rulebook on amendment to the Rulebook on the methodology and the method of calculation of the annual fee for the use of numbering and/or addressesVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/1/2009/18

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30