Rezultati pretrage izjava:

Predlog pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra ugovora o koncesijama u lukama

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Rulebook on contents and manner of keeping the Register of concession contracts in harboursVrsta propisa: PravilnikMatični br. propisa: 0/33/2011/680

Predlog odluke o izradi Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decision on drafting of Detailed spatial plan for the area of multipurpose reservoirs on the river KomarnicaVrsta propisa: OdlukaMatični br. propisa: 0/73/2010/430

Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o osnivanju međunarodnog fonda za naknadu štete prouzrokovane zagađivanjem uljem iz 1992. godine

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on ratification of the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage of 1992Vrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 2/7/2011/30

Predlog odluke o utvrđivanju Indikativnog cilja poboljšanja energetske efikasnosti

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decision on Determination of Indicative Target for Energy Efficiency ImprovementVrsta propisa: OdlukaMatični br. propisa: 0/48/2011/1058

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Kraljevine Norveške o readmisiji (vraćnje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Ratification of Agreement between the Government of Montenegro and the Government of the Kingdom of Norway on the Readmission of Persons without Stay PermissionVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa:

Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o zaštiti slijepih miševa u

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on ratification of Agreement on the conservation of bats in EuropeVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa:

Nacrt zakona o auduiovizuelnoj djelatnosti

Naziv prevoda propisa: Draft Law on Audiovisual ActivitiesVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa:

Predlog odluke o izradi Državne studije lokacije "Sektor 5"

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decision on development of the State location study „Sector 5“Vrsta propisa: OdlukaMatični br. propisa: 0/29/2010/309

Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o dugotrajnim organskim zagađujućim materijama uz Konvenciju o prekograničnom zagađenju vazduha na velikim udaljenostima iz 1979. godine

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Ratification of the Protocol to the 1979 Convention on long-range transboundary air pollution on persistent organic pollutantsVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 2/8/2011/41

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Republike Hrvatske o međusobnom izvršenju sudskih odluka u krivičnim stvarima

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Ratification of the Agreement between Montenegro and Croatia on Mutual Execution of Court Judgments in Criminal MattersVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa:

Predlog zakona o regionalnom vodosnabdijevanju Crnogorskog primorja

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Regional Water Supply of Montenegrin CoastVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa:

Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o naknadi troškova u sudskim postupcima

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on amendments to the Decree on compensation for costs of court proceedingsVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/14/2011/214

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30