Rezultati pretrage izjava:

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Italije o izgradnji podmorske elektro-energetske interkonekcije između prenosnih mreža Crne Gore i Italije sa realizacijom strateškog partnerstva operatora prenosnog sistema

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on ratification of the Agreement between Montenegro and the Italian Republic on the construction of the undersea electricity interconnection between the transmission networks of Montenegro and Italy with the implementation of a strateVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 2/8/2010/47

Predlog uredbe o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore JU Centru za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on conferring part of competence of the Agency for Environmental Protection of Montenegro to Ecotoxicological Examination Centre of MontenegroVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa:

Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu i postupku prijave stavljanja električnih i elektronskih proizvoda na tržište, osnivanja sistema

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on Amendments to the Decree on the procedure for registration of putting electrical and electronic products to market, system of taking, collecting and processing waste from electrical and electronic products and operation of the sVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/9/2010/51

Predlog zakona o sprječavanju zloupotrebe droga

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Prevention Drug AbuseVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/28/2011/528

Predlog zakona o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on obligation relations and grounds of property-legal relations in air transportVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/18/2011/299

Predlog uredbe o naknadi troškova u sudskim postupcima

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on compensation for costs of court proceedingsVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/61/2010/685

Predlog pravilnika o načinu utvrđivanja novčane pomoći kadetu koji prekine obrazovanje zbog povrede ili bolesti

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Rulebook on determing financial aid to a cadet who terminates education due to injury or illnessVrsta propisa: PravilnikMatični br. propisa:

Predlog pravilnika o standardizaciji u oblasti odbrane

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Rulebook on standardisation in the area of defenseVrsta propisa: PravilnikMatični br. propisa:

Prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola iz 1988. uz Međunarodnu konvenciju o teretnim linijama iz 1966. godine

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on ratification of the Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966Vrsta propisa: ZakonMatični br. propisa:

Predlog zakona o dopuni Zakona o obeštećenju korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Amendment to the Law on Compensation Users of Pension and Disability InsuranceVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/78/2010/941

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on amendments to the Law on Higher EducationVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/45/2010/516

Predlog zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Territorial Organisation of MontenegroVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/54/2011/1199

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30