Rezultati pretrage izjava:

Predlog zakona o javnim nabavkama

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Public ProcurementVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/42/2011/937

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama

Naziv prevoda propisa: Proposal for he Law on Amendments to the Law on administrative feesVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/20/2011/358

Predlog uredbe o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on more detailed criteria and methodology for determining the market value of real estateVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/36/2011/778

Predlog uredbe o znaku Vojske Crne Gore, znaku Generalštaba i jedinica Vojske Crne Gore, izgledu činova i vojnih uniformi i znaku roda, službe, dužnosti, odnosno specijalnosti u Vojsci Crne Gore

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on Emblem of Army of Montenegro , Emblems of Headquarters and Units of the Army of Montenegro, Design of Ranks and Military Uniforms and Emblem of Branch, Service, Duty that is Cccupation in the Army of MontenegroVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/50/2010/583

Predlog uredbe o zaradama i drugim primanjima za vrijeme vršenja vojno diplomatske ili druge dužnosti u inostranstvu

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on earnings and other income while performing military diplomatic or other duties abroadVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa:

Predlog zakona o tržišnoj inspekciji

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on market inspectionVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/53/2011/1154

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gimnaziji

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Amendments to the Law on High SchoolVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/45/2010/515

Predlog uredbe o uslovima i načinu davanja poklona iz državne imovine kojm raspolaže Crna Gora

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on conditions and manner of the gift from the state of its assets MontenegroVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/11/2011/137

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Amendments to the Law on ExciseVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa:

Predlog odluke o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste roba dvostruke namjene

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decision on establishing National Control List of dual use goodsVrsta propisa: OdlukaMatični br. propisa: 0/44/2011/997

Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za interresorne aktivnosti Crne Gore u Partnerstvu za mir

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decision on amendments to the Decision on forming the Commission for inter-agency activities of Montenegro within the PfPVrsta propisa: OdlukaMatični br. propisa:

Predlog uredbe o odloženom plaćanju carinskog duga

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on defferred payment of customs debtVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30