Rezultati pretrage izjava:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli državne pomoći

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Amendments to the Law on State Aid ControlVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/57/2011/1249

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o crnogorskom državljanstvu

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Amendments to the Law on Montenegrin NationalityVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/40/2010/462

Predlog uredbe o odloženom plaćanju poreza na dobit pravnih lica

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on deffered payment of tax on corporate profitVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 5/23/201/230

Predlog uredbe o odloženom plaćanju carinskog duga

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on defferred payment of customs debtVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/13/2010/98

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putevima

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Amendments to the Law on RoadsVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/54/2009/564

Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o ličnoj karti

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Amendments to the Law on Identity CardVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/73/2010/826

Predlog Zakona o DNK registru

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on DNA registerVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/39/2011/851

Predlog zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna

Naziv prevoda propisa: Proposal for the law on legal protection of industrial designsVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/80/2010/954

Predlog zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Noise ProtectionVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/28/2011/529

Predlog pravilnika o posebnim uslovima za prijem i način utvrđivanja zdravstvene sposobnosti lica za službu u Vojsci Crne Gore

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Rulebook on Special Conditions for Admission in and Manner of Determing Physical Capability of a Person for Service in the Armed Forces of MontenegroVrsta propisa: PravilnikMatični br. propisa:

Predlog zakona o potvrđivanju Osmog dodatnog protokola Ustavu Svjetskog poštanskog saveza

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on ratification of the Eighth Additional ProtocolVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 2/16/2010/83

Predlog odluke o organizovanju Javnog preduzeća za nacionalne parkove

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decision on the organization of the Public Enterprise for National ParksVrsta propisa: OdlukaMatični br. propisa: 0/20/2011/362

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30