Rezultati pretrage izjava:

Prijedlog zakona o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti audiovizuelne baštine

Naziv prevoda propisa: Proposal for the law on ratification of European convention for the protection of the audiovisual heritageVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa:

Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine glavnom gradu -Podgorica

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on amendments to the Decree on conferring part of affairs in competence of Ministry of Spatial Planning and Environmental Protection to the Capital PodgoricaVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/61/2008/803

Predlog zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Protection of Natural, Cultural and Historical Region of KotorVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Amendments to the Law on Free Access to InformationVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa:

Nacrt pravilnika o fitosanitarnim mjerama za otkrivanje, sprečavanje širenja i suzbijanje krompirovih cistolikih nematoda

Naziv prevoda propisa: Draft Rulebook on phytosanitary measures for determining the presence, prevent from spreading and suppression of potato cyst nematodesVrsta propisa: PravilnikMatični br. propisa: 0/43/2010/489

Predlog odluke o izradi Državne studije lokacije "Sektor 36"

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decision on development of the State location study „Sector 36“Vrsta propisa: OdlukaMatični br. propisa: 0/37/2010/431

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Amendments to the Law on Profesional Rehabilitation and Employment of Persons with DisabilitiesVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/39/2011/853

Predlog zakona o potvrđivanju Opšteg pravilnika Svjetskog poštanskog saveza

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on ratification of the General Regulation of the Universal Postal UnionVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 2/8/2010/49

Predlog odluke o utvrđivanju liste nevojnih ubojnih sredstava

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decision on establishing List of non-military ordnanceVrsta propisa: OdlukaMatični br. propisa: 0/66/2010/739

Predlog uredbe o postupanju carinskog organa sa robom za koju postoji sumnja da povrjeđuje prava intelektualne svojine

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on the Customs Authority Actions Against Goods Suspected of Infringing Intellectual Property RightsVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/33/2011/684

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registrima prebivališta i boravišta

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Amendments to the Law on Registers of Temporary and Permanent ResidenceVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/41/2010/468

Predlog odluke o utvrđivanju broja radnih dozvola za strance za 2011. godinu

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decision on determining working licence quotas for 2011Vrsta propisa: OdlukaMatični br. propisa: 0/67/2010/760

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30