Rezultati pretrage izjava:

Predlog uredbe o državnoj mreži za praćenje kvaliteta vazduha

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on the State Network for Air Quality MonitoringVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa:

Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o zaštiti afričko-evroazijskih migratornih ptica močvarica (AEWA)

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on ratification of Agreement on the conservation of african-eurasian migratory waterbirds the contracting parties (AEWA)Vrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 2/1/2011/5

Prijedlog zakona o priznavanju inostranih kvalifikacija za obavljanje regulisane profesije

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on recognition of foreign qualifications for regulated proffessionsVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/18/2011/301

Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o inspekciji rada

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on amendments to the Law on Labour InspectionVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa:

Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o integrisanom upravljanju priobalnim područjem Sredozemlja

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on ratification of the Protocol on integrated coastal zone management in the MediterraneanVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 2/16/2011/85

Predlog pravilnika o načinu vršenja inspekcijskog nadzora u oblasti odbrane

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Rulebook on the method of inspection control in the field of defenseVrsta propisa: PravilnikMatični br. propisa: 0/75/2010/900

Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o identifikaciji i registraciji životinja

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on amendments to the law on identification and registration of animalsVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/73/2010/828

Predlog zakona o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvode

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Designations of Origin, Geographical Indications and Indications for Traditional Specialities Guaranteed of Agricultural and Food ProductsVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/18/2011/300

Predlog zakona o državnim službenicima i namještenicima

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Civil Servants and State EmployeesVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/39/2011/849

Predlog uredbe o načinu ostvarivanja prava raseljenih lica iz bivših jugoslovenskih republika i interno raseljenih lica sa Kosova koja borave u Crnoj Gori

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on manner of exercising rights for displaced persons from former Yugoslav republics and internally displaced persons from Kosovo, residing in MontenegroVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/45/2010/519

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Amendments to the Law on Spatial Planinig and ConstructionVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/34/2011/718

Predlog uredbe o postupku i kriterijumima za pretvaranje posebnih i zajedničkih djelova stambene zgrade u poslovne prostorije

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on procedures and criteria for conversion of individual units and common parts of the residential buildings into commercial premisesVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/32/2011/647

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30