Rezultati pretrage izjava:

Predlog pravilnika o načinu prevođenja profesionalnog vojnog lica iz jednog roda ili službe u drugi rod ili službu, proizvođenja civilnog lica u službi u Vojsci Crne Gore u profesionalno vojno lice i podoficira i podoficira po ugovoru u oficira

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Rulelbook on the manner of transfering the professional member of armed forces frome one branch or service to another, conerting a civilian employed with the Armed Forces of Montenegro to professional armed forces member and promoting a nVrsta propisa: PravilnikMatični br. propisa: 0/14/2011/221

Predlog uredbe o kaznenoj evidenciji

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on criminal recordVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on amendments to the Law on misdemeanorsVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/39/2011/858

Predlog zakona o potvrđivanju Roterdamske konvencije o postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obavještenja za određene opasne hemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on ratification of the Rotterdam convention on the prior informed consent procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international tradeVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa:

Predlog pravilnika o disciplinskom postupku

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Rulebook on disciplinary procedureVrsta propisa: PravilnikMatični br. propisa: 0/11/2011/145

Predlog pravilnika o novčanim i drugim primanjima kadeta

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Rulebook on salaries and other incomes of cadetsVrsta propisa: PravilnikMatični br. propisa: 0/35/2011/739

Predlog uputstva za održavanje i korišćenje objekata u vojnom krugu

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Instruction on maintainance and utilisation of objects in military circleVrsta propisa: UputstvoMatični br. propisa: 0/28/2011/543

Predlog uredbe o standardnoj klasifikaciji zanimanja

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on standard classification of occupationVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa:

Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o ličnoj karti

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Amendments to the Law on Identity CardVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/28/2011/534

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Amendments to the Law on DefenseVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa:

Predlog zakona o potvrđivanju Protokola iz 2003. godine uz Međunarodnu konvenciju o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete prouzrokovane zagađivanjem uljem iz 1992. godine

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on ratification of the Protocol of 2003 to the International Convention on the establishment of an International fund for compensation for oil pollution damage, 1992Vrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 2/7/2011/29

Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o obrazovanju Međuresorskog odbora za operativnu koordinaciju upravne reforme u Crnoj Gori

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decision on cessation of the Decision on establishment of Inter-sectoral Committee for Operational Coordination of Public Reform in MontenegroVrsta propisa: OdlukaMatični br. propisa: 0/48/2011/1057

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30