Rezultati pretrage izjava:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on amendments to the Law on Accounting and AuditingVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/32/2011/642

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Švajcarske Konfederacije o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka sa Protokolom o implementaciji Sporazuma

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Ratification of the Agreement between Montenegro and the Swiss Confederation on the Readmission of Persons without Stay Permission with the Protocol on Implementation of the AgreementVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 2/14/2011/71

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on amendments to the Law on tax administrationsVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/20/2011/360

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Češke o izmjenama i dopunama Sporazuma između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Češke Republike o recipročnoj promociji i zaštiti investicija

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Agreement Between the Government of Montenegro and the Government of the Czech Republic on the Amendments to the Agreement Between the Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia and the Government of the Czech RepublVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 2/5/2011/14

Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu i postupku prijave stavljanja vozila na tržište, osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih vozila i rada tog sistema

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on Amendments to the Decree on the procedure for registration of putting vehicles to market, system of taking, collecting and processing end-of-life vehicles and operation of the systemVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/9/2010/54

Predlog odluke o određivanju luka prema značaju

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decison on determining harbours according to importanceVrsta propisa: OdlukaMatični br. propisa: 0/20/2011/364

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za stručno obrazovanje

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decision on amendments to the Decision on forming the Council for vocational educationVrsta propisa: OdlukaMatični br. propisa: 0/34/2010/355

Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2011. godinu

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on Amendments to the Decree on harmonisation of the Customs Tariff Nomenclature for 2011Vrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/31/2011/597

Predlog zakona o stočarstvu

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on livestock breedingVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/72/2010/807

Predlog zakona o zaštiti od nasilja u porodici

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Protection Against Domestic ViolenceVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/46/2010/524

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o nadoknadi štete prouzrokovane vazduhoplovom trećim licima

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on ratification of the Convention on Compesation for Damage Caused by Aircraft to Third PartiesVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 2/16/2011/86

Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o odgovornosti i nadoknadi za štetu prouzrokovanu prilikom prevoza morem opasnih i štetnih materija (HNS 96)

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on ratification of the International Convention on Liability and Compensation for Damage in connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea (HNS 96)Vrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 2/7/2011/32

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30