Rezultati pretrage izjava:

Predlog zakona o potvrđivanju Ženevskog akta Haškog Sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Ratification of Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial DesignsVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 2/8/2011/36

Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu vođenja evidencije o državnoj pomoći

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on Amendments to the Decree on the Manner of Keeping Records on the State AidVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/34/2011/722

Predlog uredbe o uslovima i načinu korišćenja službenih zgrada i poslovnih prostorija u svojini Crne Gore

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on conditions and manner of use of official buildings and business premises in the ownership of MontenegroVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/7/2011/91

Predlog zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Protector of Human Rights and FreedomsVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/42/2011/935

Predlog zakona o ljekovima

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on DrugsVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/56/2011/1218

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnom savjetu

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on amendments to the Law on Social CouncilVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/20/2011/356

Nacrt zakona o Centralnoj banci Crne Gore

Naziv prevoda propisa: Draft Law on Central Bank Of MontenegroVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/40/2010/461

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on amendments to the Law on labourVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planinskim stazama

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Amendmends to the Law on Mountain TrailsVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/53/2011/1161

Prijedlog uredbe o strateskim rezervama naftnih derivata

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on the strategic reserves of petroleumVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Amendments to the Law on Inspection ControlVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/53/2011/1248

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Irske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanje izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Ratification of the Convention between Montenegro and Ireland for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes on IncomeVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30