Rezultati pretrage izjava:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Amendments to the Law on CourtsVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/39/2011/855

Predlog pravilnika o jedinicama Vojske Crne Gore koje imaju svoje zastave

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Rulebook on Units of the Army of Montenegro Which Have Their Own FlagsVrsta propisa: PravilnikMatični br. propisa: 0/36/2010/403

Predlog zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Technical Requirements for Product and Conformity AssessmentVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/53/2011/1156

Predlog odluke o osnivanju Partnerskog savjeta za regionalni razvoj

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decision on Founding of Partnership Council for Regional DevelopmentVrsta propisa: OdlukaMatični br. propisa: 0/42/2011/941

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on ratification of Agreement between the Government of Montenegro and the Government of the Republic of Serbia regarding cooperation and mutual assistance in customs mattersVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa:

Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o vojno diplomatskim predstavnicima

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on amendments to the Decree on military diplomatic representativesVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/17/2010/166

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o RACVIAC-u – Centru za bezbjednosnu saradnju

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on ratification of Agreement on RACVIAC – Centre for Security CooperationVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 2/16/2010/81

Predlog pravilnika o načinu preuzimanja materijalnih sredstava za potrebe odbrane

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Rulebook on the Manner of Assuming Material Resources for the Purpose of DefenceVrsta propisa: PravilnikMatični br. propisa:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Amendments to the Law on Prevention of Conflict of InterestVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/41/2011/909

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i radu stranaca

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on amendments to the Law on employment and work of foreignersVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/32/2011/645

Nacrt zakona o popisu stanovnistva, domaćinstava i stanova u 2011. godine

Naziv prevoda propisa: Draft Law on census of population and households and dwelings in 2011Vrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/41/2010/466

Predlog uredbe o sadržaju državnog plana eksploatacije mineralnih sirovina

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on the content of state plan of minerals explorationVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/44/2011/996

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30