Rezultati pretrage izjava:

Prijedlog zakona o obrazovanju odraslih

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Adult EducationVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/20/2011/352

Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu i postupku prijave stavljanja baterija i akumulatora na tržište, osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade istrošenih baterija i akumulatora i rada tog sistema

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on Amendments to the Decree on the procedure for registration of putting batteries and accumulators to market, system of taking, collecting and processing waste putting batteries and accumulators and operation of the systemVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/15/2010/127

Predlog pravilnika o unapređivanju vojnika na obuci i pripadnika rezervnog sastava

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Rulebook on Promotion of Soldiers on Training and Persons in the Army ReserveVrsta propisa: PravilnikMatični br. propisa: 0/61/2010/690

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim registrima

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Amendments to the Population Registry LawVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/41/2010/467

Predlog pravilnika o radioamaterskim komunikacijama

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Rulebook on amateur radiocommunicationsVrsta propisa: PravilnikMatični br. propisa: 0/47/2011/1050

Predlog uredbe o načinu izdavanja, prenošenja i povlačenja garancija porijekla energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on means of issuance, transfer and cancelation of guarantees of origin for energy produced from renewable energy sources and high efficiency cogenerationVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/37/2011/823

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenskom materijalu poljoprivrednog bilja

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on amandmants to the law on Seeds of Agricultural plantsVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Amendments to the Law on Road TransportVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 3/45/2005/431

Predlog uredbe za sprovođenje zakona o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namjene

Naziv prevoda propisa: Proposal for the decree for implementation of law on foreign trade of arms, military equipment and dual-use goodsVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/5/2007/53

Predlog uredbe o uslovima i postupku sprovođenja internog oglasa za popunu radnih mjesta u državnim organima

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on manner and procedure of internal announcing of vacant working positions in state authoritiesVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa:

Predlog pravilnika o privremenoj rezervaciji vazdušnog prostora i privremenom ili stalnom ograničenju u vazdušnom prostoru

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Rulebook on temporary airspace reservation and temprorary or permanent airspace restrictionVrsta propisa: PravilnikMatični br. propisa:

Prijedlog zakona o sportu

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on SportsVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/36/2011/766

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30