Rezultati pretrage izjava:

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazum o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Makedonije

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Agreement Between the Government of Montenegro and the Government of the Republic of Macedonia on Mutual Promotion and Protection of InvestmentsVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 2/7/2011/21

Predlog odluke o osnivanju Koordinacionog tima za implementaciju Komunikacione strategije o evroatlantskim integracijama Crne Gore

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decision on the Establishment of the Coordination Team for Implementation of the Communication Strategy on Euro-Atlantic integration of MontenegroVrsta propisa: OdlukaMatični br. propisa: 0/35/2011/736

Predlog odluke o izradi Državne studije lokacije "Dio sektora 46 - Kamenovo"

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decision on development of the State location study „Part of Sector 46 - Kamenovo“Vrsta propisa: OdlukaMatični br. propisa: 0/31/2011/601

Predlog zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on the Official Statistics and System of Official StatisticsVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/40/2011/645

Predlog pravilnika o utvrđivanju cijena rezervisanih poštanskih usluga

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Rulebook on determining prices for reserved postal servicesVrsta propisa: PravilnikMatični br. propisa: 0/36/2010/405

Predlog zakona o stambenim zadrugama

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Housing CooperativesVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/73/2010/825

Predlog zakona o naučno – istraživačkoj djelatnosti

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Science and ResearchVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa:

Predlog zakona o povraćaju prava svojine na oduzetim nepokretnim i pokretnim stvarima vjerskim zajednicama

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on the Restitution of Property Rights in Confiscated Movable and Immovable Property of Religious CommunitiesVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa:

Predlog uredbe o evidenciji ljudskih resursa za potrebe odbrane

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on human resources register for the needs of defenceVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/74/2010/851

Predlog pravilnika o bližim uslovima, postupku i drugim pitanjima od značaja za izbor lica za stipendiranje, kao i za izbor i upućivanje na obrazovanje ili usavršavanje profesionalnog vojnog lica

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Rulebook on more detailed conditions, procedure and other matters important for selection of persons eligible for scholarships, as well as on the selection and referral of professional military personnel to education and trainingVrsta propisa: PravilnikMatični br. propisa:

Predlog odluke o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera i drugih lica čiji je rad od interesa za državu

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decision on manner and criteria for solving housing needs of public officials and other persons whose work is of state interestVrsta propisa: OdlukaMatični br. propisa:

Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvećanju zarade državnim službenicima i namještenicima za obavljanje određenih poslova

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decision on amendments to the Decision on increasing income of civil servants and state employees for performance of certain activitiesVrsta propisa: OdlukaMatični br. propisa:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30