Rezultati pretrage izjava:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Amendments to the Law on Pension and Disability InsuranceVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/78/2010/942

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Amendments to the Law on Immovable Property TaxVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/75/2010/892

Predlog uredbe o obimu i strukturi nadzora nad radom vozača, načinu pripreme i sadržaju programa nadzora, načinu izvođenja nadzornih ovlašćenja i elementima nadzora na putu i prostorijama prevoznika

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on the scope and structure of supervision of the driver, preparation and supervision of program content, the method of conducting the supervisory authority and control elements on the road and the premises of the carrierVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/50/2011/1096

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vojsci Crne Gore

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Amendments to the Law on the Armed Forces of MontenegroVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/75/2010/890

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on amenments to the Law on Primary educationVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/45/2010/513

Predlog zakona o javnim izvršiteljima

Naziv prevoda propisa: Proposal Law on Public ExecutorsVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa:

Predlog zakona o prekršajima

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on MisdemeanorsVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/1/2011/2

Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o obrazovanju Foruma za političku koordinaciju upravne reforme u Crnoj Gori

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decision on cessation of the Decision on establishment of Forum for Political Coordination of Public Reform in MontenegroVrsta propisa: OdlukaMatični br. propisa: 0/19/2011/324

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on amendments to the Law on peaceful resolution of labour disputesVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/53/2011/1159

Predlog uredbe o organizciji decentralizovanog upravljanja Instrumentom pretpristupne pomoći Evropske unije

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on organisation of the decentralised management of pre-accession EU assistanceVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/33/2010/683

Predlog zakona o ugovornim odnosima u željezničkom saobraćaju

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Contractual Relations in Railway TransportVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/41/2010/465

Predlog uredbe o uslovima i načinu korišćenja predmeta umjetničke i kulturne vrijednosti u svojini Crne Gore

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on conditions and manner of use of items of artistic and cultural value owned by MontenegroVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/29/2011/565

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30