Rezultati pretrage izjava:

Predlog zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Housing and Maintenance of Residential BuildingsVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/4/2011/60

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionlanoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom

Naziv prevoda propisa: Draft Law on Amandmants on the Law on Profesional Rehabilitation and Employment of Persons with DisabilitiesVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/73/2010/827

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on amendments to the Law on execution of criminal sanctionsVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/32/2011/635

Predlog odluke o određivanju vojnih objekata i lica koja obezbjeđuje Vojna policija

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decision on defining military facilities and persons secured by the Military PoliceVrsta propisa: OdlukaMatični br. propisa:

Predlog pravilnika o činovima i postupku unapređivanja kadeta

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Rulebook on ranks and procedure for promotion of CadetsVrsta propisa: PravilnikMatični br. propisa:

Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog Protokola uz Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on ratification of Additional Protocol to the European Charter of Local Self-GovernmentVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 2/8/2010/52

Predlog uredbe o graničnim vrijednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on limit values of pollutants in air from stationary sourcesVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/10/2011/126

Predlog odluke o izradi Državne studije lokacije "Aerodrom Tivat“ - Sektor 24

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decision on development of the State location study "Tivat Airport” - Sector 24Vrsta propisa: OdlukaMatični br. propisa: 0/34/2010/357

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pozorišnoj djelatnosti

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Amedments to the Law on theatreVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/75/2010/896

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on amandmants to the law on Plant Health ProtectionVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/28/2011/531

Predlog zakona o potvrđivanju izmijenjenog Protokola II o zabrani ili ograničenju upotrebe mina, mina iznenađenja i drugih sredstava Konvencije Ujedinjenih nacija o zabrani određenih vrsta konvencionalnog naoružanja

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on ratification of amended protocol II on prohibitions or restrictions on the use of mines, booby-traps and other devices of the The United Nations Convention on Certain Conventional WeaponsVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 2/14/2011/72

Predlog uredbe o graničnim vrijednostima sadržaja zagađujućih materija u tečnim gorivima naftnog porijekla

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on Limit Values of Pollutants in Liquid Fossil FuelsVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/39/2010/449

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30