Rezultati pretrage izjava:

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stručnom obrazovanju

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on amendments to the Law on Vocational EducationVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/45/2010/514

Predlog uredbe o naknadi troškova državnim službenicima i namještenicima

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on Reimbursement of Expenses of Civil Servants and Public EmployeesVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/57/2011/1262

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Amendments to the Law on Preschool EducationVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa:

Predlog pravilnika o iznosu stipendije lica u službi u Vojsci Crne Gore upućenog u inostranstvo radi obrazovanja ili usavršavanja

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Rulebook on the amount of scolarship for a military person sent abroad for the purpose of education and specializationVrsta propisa: PravilnikMatični br. propisa:

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Češke Republike o ekonomskoj i industrijskoj saradnji

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Agreement Between the Government of Montenegro and the Government of the Czech Republic on economic and industry cooperationVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 2/11/2011/57

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Kraljevine Belgije o socijalnom osiguranju

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on ratification of the Agreement between Montenegro and the Kingdom od Belgium on social securityVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 2/15/2010/78

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on amenments to the General law on educationVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/45/2010/512

Predlog zakona o komunalnim djelatnostima

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Public UtilitiesVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa:

Predlog pravilnika o bližim uslovima za ostvarivanje prava u slučaju oštećenja organizma ili smrti lica u službi u Vojsci Crne Gore

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Rulebook on more detailed conditions for excercise of rights in case of body injury or death of person in service in the Armed Forces of MontenegroVrsta propisa: PravilnikMatični br. propisa: 0/46/2010/1034

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on amendments to the Law on Prevention of Money Laundering and Terrorist FinancingVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa:

Predlog zakona o vanjskim poslovima

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Foreign AffairsVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/46/2010/522

Predlog zakona o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije i Završnog protokola Svjetske poštanske konvencije

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on ratification of the Universal Postal ConventionVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 2/16/2010/82

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30