Rezultati pretrage izjava:

Predlog odluke o utvrđivanju broja radnih dozvola za strance za 2012. godinu

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decision on determining working licence quotas for 2012Vrsta propisa: OdlukaMatični br. propisa: 0/55/2011/1215

Predlog zakona o upravljanju otpadom

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Waste ManagementVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa:

Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu prouzrokovanu zagađivanjem pogonskim uljem

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on ratification of the International Convention On Civil Liability For Bunker Oil Pollution DamageVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 2/8/2011/38

Predlog uredbe o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke prema namjeni i vrsti pomorskog saobracaja

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on the conditions to be met by ports according to purpose and type of maritime transportVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/20/2011/363

Predlog pravilnika o postupku unapređivanja profesionalnih vojnih lica

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Rulebook on professional military personel promotionVrsta propisa: PravilnikMatični br. propisa: 0/23/2010/234

Predlog zakona o kontroli predmeta od dragocjenih metala

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Control of Objects of Precious MetalVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/40/2010/460

Predlog uredbe o tarifnom sistemu za utvrđivanje podsticajne cijene električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on tariff system for calculating the stimulating price for electricity from renewable energy sources and high efficiency cogenerationVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/52/2011/1144

Predlog zakona o regionalnom razvoju

Naziv prevoda propisa: Proposal for the regional development lawVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/20/2011/354

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Amendments to the Law on Contributions for Social InsuranceVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/78/2010/943

Predlog zakona o raftingu i splavarenju

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on raftingVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa: 0/53/2011/1155

Predlog uredbe o načinu sticanja statusa i ostvarivanju prava povlašćenog proizvođača električne energije

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decree on Means of Acquiring Status and Realizing the Rights of Privileged Producer of ElectricityVrsta propisa: UredbaMatični br. propisa: 0/37/2011/824

Predlog zakona o dopunama Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru

Naziv prevoda propisa: Proposal for the Law on Amendments to the Law on Public Internal Financial Control SystemVrsta propisa: ZakonMatični br. propisa:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30