Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovačke o saradnji i međusobnoj pomoći u slučaju prirodnih i drugih katastrofa "Službeni list Crne Gore, broj 6/2013" od 24.07.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1