Zajednički sporazum o Tarifi naknada koju naplaćuje PAM CG po osnovu kablovskog reemi- tovanja muzičkih djela sa repertoara PAM CG "Službeni list Crne Gore, broj 45/2012" od 17.08.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 3