Rješenje o postavljenju generalnog direktora Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta "Službeni list Crne Gore, broj 10/2022" od 27.01.2022.

Preuzimanje
    Stranica: / 1