Naredba o dopunama Naredbe o ribolovnim zabranima, ogranicenjima i mjerama za zastitu ribljeg fonda "Službeni list Crne Gore, broj 14/2000" od 17.03.2000.

Preuzimanje
    Stranica: / 2