Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obrazovanju radne Grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na Pregovaračko poglavlje 29 - carinska unija "Službeni list Crne Gore, broj 38/2016" od 23.06.2016.

Preuzimanje
    Stranica: / 2