Odluka o odobravanju cijena za pružanje pomoćnih i sistemskih usluga i usluga balansiranja Crnogorskom elektroprenosnom sistemu AD Podgorica za period 01.08.2012. - 31.07.2015. godine "Službeni list Crne Gore, broj 35/2012" od 06.07.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 2