Odluka o kriterijumu za utvrđivanje kreditnih institucija koje su dužne da otvaraju i vode račune za plaćanje sa osnovnim uslugama "Službeni list Crne Gore, broj 34/2022" od 01.04.2022.

Preuzimanje
    Stranica: / 1