Odluka o blizim uslovima koje mora da ispunjava clan Odbora direktora banke "Službeni list Crne Gore, broj 80/2010" od 31.12.2010.

Preuzimanje
    Stranica: / 2