Rješenje o postavljenju generalne direktorice Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija "Službeni list Crne Gore, broj 57/2014" od 25.12.2014.

Preuzimanje
    Stranica: / 1