Odluka o utvrđivanju tabela sa cijenama za električnu energiju koje će se primjenjivati u periodu od 01.01. do 31.12.2010. godine "Službeni list Crne Gore, broj 18/2013" od 12.04.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 6